2 Września – Piątek

Facebook

MUZEUM HISTORYCZNE
17:00-21:00 Wystawa grafik (fraktali) Józefa Stanisława Ostoja-Kotkowskiego
SCENA NA RYNKU
18:00-18:30 Oficjalne otwarcie Festiwalu
18:30-19:30 Występ grupy wokalnej pod kierownictwem Matteo Mazzucca
19:30-20:30 Koncert Matteo Mazzucca z zespołem
PRZESTRZEŃ RYNKU
20:30-22:00
Spektakl Teatru AKT „Poza Czasem”