Kontakt

Pomysłodawca i organizator
Mazowiecki Instytut Kultury
Ul. Elektoralna 12
00-139 Warszawa
tel.: 22 58 64 200
fax: 22 624 70 01
e-mail: mik@mik.waw.pl

Główny współorganizator
Urząd Miasta Przasnysz
ul. Jana Kilińskiego 2
06-300 Przasnysz
tel. (29) 756 49 00
fax (29) 756 49 39
e-mail: umprzas@przasnysz.um.gov.pl
str. www: www.przasnysz.um.gov.pl

Współorganizator wspierający finansowo
Powiat Przasnyski
ul. Św. St. Kostki 5
06-300 Przasnysz
tel./fax 29 752 22 70
e-mail: starostwo@powiat-przasnysz.pl
str. www: www.powiat-przasnysz.pl

Koordynator Festiwalu Fabryka Światła. Przasnysz 2014.
Sławosz Balcerzak (Mazowiecki Instytut Kultury)
tel. 22 586 42 19
kom. 606 111 201
e-mail: s.balcerzak@mik.waw.pl

Koordynator wystawy multimedialnej
Sławosz Balcerzak

Koordynator d.s. teatralnych
Magdalena Chabros
tel. 22 586 42 04
e-mail: m.chabros@mik.waw.pl

Koordynator koncertu chorału dominikańskiego
Małgorzata Kalicińska
tel. 22 586 42 27
e-mail: m.kalicinska@mik.waw.pl

Koordynator koncertu finałowego
Piotr Mazur
tel. 22 586 42 35
e-mail: p.mazur@mik.waw.pl

Koordynator d.s. projekcji filmowych
Agnieszka Rogóz
e-mail: a.rogoz@mik.waw.pl

Promocja
Jacek Zieliński
tel. 22 586 42 20
e-mail: j.zielinski@mik.waw.pl