O Fabryce Światła

Czym dla artysty jest światło? Z pewnością nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy artysta widzi światło inaczej, każdy z NAS widzi je inaczej. Na gruncie wielorakich, różnorodnych i indywidualnych doświadczeń Festiwal Fabryka Światła, w którym światło gra główną rolę, tworzy obszerną prezentację tego zjawiska i jego potencjału artystycznego. Osobiste spojrzenia na światło będzie eksponować wystawa multimedialna na wyspie w parku miejskim. Aby ujrzeć światło w prezentowanych pracach trzeba będzie poczekać aż zgaśnie słońce. Projekcje filmowe z panelem dyskusyjnym pokażą światło w kontekście pracy operatora oraz przedstawią rolę symboliki światła w tworzeniu scenariusza. Światło przenikające mrok akcentuje RUCH i BEZRUCH  w improwizowanych występach Warszawskiego Teatru Tańca action/CONTRaction/REaction. Młodzi Przasnyszanie przemienią się w Łowców Światła, podczas gry miejskiej. Naukowe podejście do tematu przedstawią animatorzy, którzy opowiedzą o różnych właściwościach fizycznych światłach oraz przeprowadzą wraz z uczestnikami warsztatów eksperymenty świetlne. Na terenie miast powstanie również mural – malowidło ścienne, którego drugie oblicze objawi mrok. Zwieńczeniem festiwalu będzie koncert finalny, podczas którego światło oraz dźwięk stworzą widowisko muzyczno-wizualne, silnie oddziaływujące na odbiorcę.

Inspiracją do powstania Festiwalu Fabryka Światła jest postać Stanisława Ostoja-Kotkowskiego, artysty, który wpisał się na stałe do historii sztuki jako prekursor sztuki laserowej, zastosowania nowoczesnych technik multimedialnych w pracy artystycznej. Postać wyjątkowa pod względem osobowości, wyobraźni i innowacyjności artystycznej, którego twórczość zostanie pokazana podczas wystawy prac malarskich artysty przygotowanej przy współpracy z Muzeum Historycznym.

Twórcom projektu zależy przede wszystkim na charakterze animacyjnym, tworzeniu i spajaniu więzi społecznych, aktywnym uczestnictwie mieszkańców w działaniach artystycznych. Dlatego czterodniowy festiwal poprzedzony został warsztatami przygotowującymi do różny form aktywności podczas Fabryki Światła.

Ponad to oprawa graficzna powstała za pomocą światła. Rzeczywistą przestrzeń architektoniczną poddano działaniu promieni o różnym nasyceniu barwny co w efekcie dało na projekcie efekt trójwymiarowy.

W trakcie trwania festiwalu otworzymy również Światłodajnie – punkt informacyjny dla głodnych świetlnych wiadomości.