Informacja Prasowa

Światło jako inspiracja i tworzywo, to temat wiodący festiwalu. Światło przeniknie Przasnysz, oświetlając wiele punktów miasta, angażując mieszkańców i instytucje. Przez cztery dni zobaczymy światło w sztukach wizualnych, teatrze tańca, nauce, zabawie, kinie i muzyce.

Do zbudowania Fabryki Światła zainspirowała nas postać Stanisława Ostoja-Kotkowskiego, który w Przasnyszu spędził dzieciństwo, prekursora zastosowania światła laserowego w sztuce. Artysty, dla którego światło było samodzielnym tworzywem, a zarazem spoiwem innych dziedzin twórczości – muzyki, sztuki scenicznej i wizualnej oraz technologii.

Na program Festiwalu Fabryka Światła składają się wydarzenia, dla których wspólnym mianownikiem jest światło:
– Wystawa multimedialna
– Wielkoformatowe malowidło ścienne – mural
– Improwizacje teatru tańca
– Projekcje filmów i spotkania z krytykami
– Koncert chorałowy
– Gra miejska i piknik naukowy.

Ukoronowaniem festiwalu będzie koncert-widowisko multimedialne, stworzone przez symfonię muzyki, obrazu i światła.

Festiwal Fabryka Światła to również działania towarzyszące: warsztaty wokalne, taneczne, warsztaty murala i batiku.

Mówiąc o świetle, pamiętamy o osobach z dysfunkcją wzroku. Dlatego wybranym filmom, wyświetlanym podczas festiwalu, będzie towarzyszyła audiodeskrypcja, pozwalająca osobom inaczej odbierającym światło śledzić przebieg akcji. Aby zrozumieć świat osób z niepełnosprawnością wzroku, przeprowadzimy warsztaty, w których osoby widzące będą próbowały poradzić sobie w świecie bez światła. Ponadto jeden film będzie dostępny dla osób słabosłyszących, a to dzięki pętli indukcyjnej. Dyskusję po projekcji wspomoże tłumacz Polskiego Języka Migowego.

Szczególne znaczenie w kontekście festiwalu ma wystawa twórczości Stanisława Ostoja-Kotkowskiego w Muzeum Historycznym. To wycinek jego dorobku, który ciągle czeka na szerszą prezentację.

Paliwem napędzającym Fabrykę Światła jest różnorodność:
– Różnorodność odbiorców, bo rozmaite pozycje festiwalu kierujemy do odbiorców w różnym wieku – od młodzieży po dorosłych;
– Różnorodność dziedzin sztuki, na festiwalu są niemal wszystkie, łącznie z multimediami.
– Wreszcie różnorodność poziomów i zastosowań sztuki – Fabryka Światła oferuje sztukę popularną i wyrafinowaną, klasyczną i awangardową, edukującą i spełniającą funkcje czysto artystyczne.

Jest jeszcze jedna, czwarta „różnorodność” – to wielość podmiotów, organizujących Festiwal Fabryka Światła. Pomysłodawcą i organizatorem Festiwalu Fabryka Światła jest Mazowiecki Instytut Kultury, głównym współorganizatorem – Miasto Przasnysz, a współorganizatorem wspierającym finansowo – Powiat Przasnyski. Festiwal odbywa się w ramach programu Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014.

Do przedsięwzięcia włączyły się również inne instytucje, organizacje i środowiska.

Fabryka Światła w tym roku dopiero rozpoczyna produkcję, chcemy jednak – współpracując z władzami miasta i powiatu, a przede wszystkim ich z mieszkańcami – aby ten projekt został na ziemi przasnyskiej na długo.

Koordynator festiwalu:
Sławosz Balcerzak (Mazowiecki Instytut Kultury),
s.balcerzak@mik.waw.pl,
tel. 22 586 42 19, 606 111 201.

Organizatorzy:
Mazowiecki Instytut Kultury – Pomysłodawca i organizator
Miasto Przasnysz – Główny współorganizator
Powiat Przasnyski – Współorganizator wspierający finansowo
Festiwal odbywa się w ramach projektu Powiat Przasnyski Stolica Kultury Mazowsza 2014.

Partnerzy:
Miejski Dom Kultury im. Stanisława Ostoi-Kotkowskiego w Przasnyszu
Muzeum Historyczne w Przasnyszu
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Przasnyszu
Miejska Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Przasnyszu
Klasztor Ojców Pasjonistów w Przasnyszu
Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Przasnyszu
Akademickie Liceum Ogólnokształcące w Przasnyszu
Fundacja Polska Bez Barier
Szkolna Grupa Medialna Trapez z Koluszek

Patroni Medialni:
infoprzasnysz.com
ePrzasnysz
Tygodnik Przasnyski
Tygodnik Ciechanowski
Gazeta Przasnyska
Kurier Przasnyski
Gospodarz. Poradnik Samorządowy
Tygodnik w Przasnyszu
TVP Warszawa
Radio Kolor