Kontakt

Pomysłodawca i organizator
Mazowiecki Instytut Kultury
ul. Elektoralna 12, 00-139 Warszawa
tel. 22 58 64 200
mik@mik.waw.pl

 

Współorganizator
Urząd Miasta Przasnysz
ul. Jana Kilińskiego 2, 06-300 Przasnysz
tel. 29 756 49 00
umprzas@przasnysz.um.gov.pl

 

Koordynator Festiwalu
Sławosz Balcerzak/ Mazowiecki Instytut Kultury
s.balcerzak@mik.waw.pl
tel. 22 586 42 19

 

Promocja
Magdalena Marek/ Mazowiecki Instytut Kultury
tel. 22 586 42 51
m.marek@mik.waw.pl