Galeria zdjęć „Otwarcie wystawy”

Otwarcie wystawy „Struktury Światła” miało miejsce w Muzeum Historycznym i było wydarzeniem rozpoczynającym Festiwal Fabryka Światła 2018. Podczas rozpoczęcia, gości przywitała Dyrektor Muzeum Pani Agnieszka Brykner. Po krótkich przemowach osób zaangażowanych w powstanie Festiwalu m.in. Radnej Sejmiku Wojewódzkiego Wiesławy Krawczyk, Starosty Powiatu Zenona Szczepankowskiego, Burmistrza Miasta Waldemara Trochimiuka oraz Dyrektor MIK Beaty Polaczyńskiej głos zabrała Pani Milena Stryjewska – kurator wystawy – która zaprezentowała gościom wszystkie jej obiekty.