KARTA ZGŁOSZENIOWA

* Wypełniając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie powyższych danych osobowych wyłącznie w celach dotyczących warsztatów.

** Oświadczam również, że w dniu wysłania wniosku mieszczę się w przedziale wiekowym 15-20 lat.