Orkiestra Wielkich Bębnów

PULS ŚWIATŁA to projekt performancu w przestrzeni publicznej w wykonaniu Teatru Makata. Jest działaniem opartym na dźwiękach wielkich bębnów – na rytmie światła wybijanym nieustannie przez 24 godziny. Realizacja zadania obejmie przygotowanie trwającej bez przerwy w Przasnyszu (od godz. 16.45 do godz. 22.00) akcji ulicznej opartej na unikatowej na skalę światową konstrukcji wielomembramowego bębna, stanowiącego główny element scenograficzny oraz muzyczny wydarzenia. Puls Światła – puls miłości – puls miasta – puls Ziemi.

Udział w projekcie wezmą zaproszeni artyści, muzycy, wolontariusze, przypadkowi przechodnie, turyści z kraju i zagranicy, mieszkańcy – od dzieci, poprzez młodzież szkolną, studentów, osoby dorosłe i osoby w podeszłym wieku. Planujemy ustawić 8 niezwykłych wielkich bębnów, na których zaproszeni artyści od godz. 16:45 wybijać będą delikatnie rytm światła – rytm miłości, rytm wspólny dla wszystkich ludzi.

Chcemy aby puls był wybijany ciągle, nieprzerwanie. Podczas trwania performancu przeprowadzane będą warsztaty bębniarskie, dzięki którym każdy będzie mógł nauczyć się wybijać ten prosty, przyjemny i transowy rytm. Każdy z uczestników będzie miał swój wkład w ciągłość i nieprzerwalność Pulsu Światła. Konstrukcja wielkich bębnów pozwala na jednoczesne granie na nim od kilkunastu do nawet kilkudziesięciu osób (w zależności od średnicy poszczególnych bębnów). Dodatkowo o godz. 17:45 do 18:15 animatorzy będą rozdawać uczestnikom projektu małe płócienne flagi i zachęcać do napisanie na nich swoich osobistych ŚWIETLNYCH INTENCJI, które później będą nawlekane na sznurki i wieszane w przestrzeni Rynku. Energia światła i wiejącego wiatru poniesie wszystkie intencje w świat (oczywiście tylko symbolicznie, w przenośni).

ŚWIETLNYM INTENCJOM będą towarzyszyć dźwięki Gongu Słońca – jedynego na świecie tak dużego (1,7m średnicy) gongu wykonanego na specjalne zamówienie muzyka Roberta Usewicza, który swym niezwykłym, hipnotycznym brzmieniem dołączy do wygrywanego na bębnach pulsu ziemi – PULSU ŚWIATŁA. O godz. 20.30 nastąpi punkt kulminacyjny – multimedialne widowisko w formie teatru dźwięków i świateł. To koncert wszystkich artystów – bogaty w różnorodne instrumenty muzyczne: dęte, smyczkowe, gongi, ligawki, instrumenty perkusyjne, instrumenty elektroniczne, lirę korbową, akordeon połączony z wizualizacjami wyświetlanymi zarówno na powiewającymi nad miastem INTENCJAMI ŚWIETLNYMI, na bębnach i budynku Ratusza.

Tak wyglądał pokaz Orkiestry Wielkich Bębnów we Lwowie: