Program warsztatów fotograficznych

TOPOGRAFIA EKSPERYMENTU*

Między nową topografią a fotografią eksperymentalną
w nawiązaniu do twórczości Stanisława Józefa Kotkowskiego.

28 lipca (piątek) godz. 17:30

 • Spotkanie organizacyjno-zapoznawcze.
 • Wprowadzenie do warsztatów, przedstawienie założeń i planu zajęć.
 • Ustalenie z grupą detali organizacyjnych (dogodne godziny kolejnych spotkań itp.)
 • Rozpoznanie oczekiwań grupy.
 • Rozpoznanie poziomu znajomości zagadnień technicznych uczestników z zakresu fotografii.
 • Przedstawienie sylwetki i prac Stanisława Józefa Kotkowskiego w kontekście fotografii eksperymentalnej w Polsce i na świecie.
 • Przedstawienie zagadnień z zakresu fotografii architektury, wyjaśnienie zagadnienia nowej topografii.

29 lipca (sobota) godz. 12:00

 • Zajęcia plenerowe (lub przy niedogodnych warunkach pogodowych – studyjne)

5 sierpnia (sobota)

 • Zajęcia plenerowe (lub przy niedogodnych warunkach pogodowych – studyjne)

12 sierpnia (sobota)

 • Zajęcia plenerowe (lub przy niedogodnych warunkach pogodowych – studyjne)
 • Zapoznanie się z efektami prac uczestników warsztatów. Wstępne ustalenia ws. wystawy, wybór zdjęć, formatów, zapoznanie się z miejscem przyszłej ekspozycji.

13 sierpnia (niedziela) – 27 sierpnia (niedziela)

 • Przygotowanie wystawy, wydruków, konsultacje z autorami.

28 sierpnia (poniedziałek) – 31 sierpnia (czwartek)

 • Montaż wystawy.

 

 


* Tytuł warsztatów może być propozycją tytułu wystawy; nie mniej docelowy tytuł zostanie ustalony z uczestnikami warsztatów.