Program warsztatów operatorsko-reportażowych

CEL GŁÓWNY:

Przeprowadzenie warsztatów o charakterze reportażowo-dokumentalnym z zakresu wiedzy teoretycznej i praktycznej dotyczącej realizacji krótkiego utworu audiowizualnego /reportaż/.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

1. Wprowadzenie uczestników w tematykę filmową na podstawie przygotowanych materiałów audiowizualnych (część teoretyczna)

a) ekipa
b) sprzęt
c) specyfika zawodu

2. Zapoznanie uczestników z podstawową terminologią używaną na planie filmowym (część teoretyczna)

3. Przybliżenie pracy dokumentalisty (część teoretyczna)

4. Opracowanie własnego tematu reportażowego pod kątem tematyki warsztatów (zajęcia praktyczne)

5. Realizacja zdjęć w założonym temacie (zajęcia praktyczne)

6. Montaż jako sztuka opowiadania obrazem (zajęcia praktyczne)

PROGRAM WARSZTATÓW:

DZIEŃ I

1. Zapoznanie się uczestników i prowadzących

2. Wprowadzenie w tematykę warsztatów

3. Reżyser, operator, realizator dźwięku, montażysta – praca poszczególnych pionów, ich rola, zasady współpracy na profesjonalnym planie filmowym – wprowadzenie w temat

4. Dokument, a reportaż – podobieństwa i różnice

5. Opracowanie tematu realizowanego w ramach warsztatów

6. Pokazy filmów przygotowanych przez prowadzących poruszających głównie tematykę pracy dokumentalisty / reportera

DZIEŃ II

1. Dokumentacja i research wybranych tematów z pośród opracowanych pierwszego dnia warsztatu

2. Praca nad scenariuszem do wybranego tematu

3. Pokazy filmów przygotowanych przez prowadzących poruszających głównie tematykę pracy dokumentalisty / reportera (cd.)

DZIEŃ III, IV

1. Realizacja zdjęć warsztatowych

DZIEŃ V

1. Montaż nakręconych materiałów

2. Wprowadzenie w tematykę postprodukcji obrazu i dźwięku

3. Zakończenie warsztatów – podsumowanie dotychczasowych osiągnięć

FINAŁ – POKAZ SKOŃCZONEGO FILMU (8 września 2017 w kinie Światowid)

Prowadzący:
Jan Jakub Wiatrzyk (operator, operator steadicamu, montażysta)
Sebastian Drożak (reżyser, scenarzysta)